خطوط دستانت را حفظم...

عاشقان حرف هم را خوب می فهمند .


این عاشقانه هایی که به نام من تمام میشوند

نه از چشم های تو با خبرند

نه از درد های من.


تنها به این بهانه نازل میشوند

که مرهم زخمهای عاشقی باشند در آن سر دنیا

که با کلمات من همزاد پنداری می کند!



+نوشته شده در چهارشنبه 8 شهریور 1391ساعت11:40 ق.ظتوسط س.تاجی | نظرات (31)