خطوط دستانت را حفظم...

شعر من

شاعران

هر روز صبح

بعد از یک چای و صبحانه اساسی

قلم به دست می گیرند و با دفترچه های ساده شان

به قلب واژه ها می زنند برای سرودنت!


منی که نه شاعرم

نه از اصول جنگ سر در میاورم

هر شب

بعد از یک ختم بوتیقا

اجازه می دهم به خودم

که به چشم های تو

فکر کنم فقط.!

+نوشته شده در یکشنبه 18 اسفند 1392ساعت12:08 ق.ظتوسط س.تاجی | نظرات (8)