خطوط دستانت را حفظم...

بهار مبارکبر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی  ،
امید که آن کهنه رفته باشد به نکویی و این نو همی آید به شادی ...!
+نوشته شده در جمعه 14 فروردین 1388ساعت08:50 ب.ظتوسط س.تاجی | نظرات (3)