خطوط دستانت را حفظم...

قربانی افق

 روزها

از حکمت هیچ شبی سر در نیاورده اند

و ماهم ...


اما

بیدار که باشی

شب از سرو کولت که بالا برود

میفهمی یک جای کار زندگیمان لنگ میزند

که این همه آرامش و سکوت و معنی و عرفان و خلاصه خودمان را

بی هیچ قصه ای حتی ، به خواب می کنیم در پی آرامش !!


و راز این تاریکی همیشه ساکت

در خفقان باغچه میمیرد و

زیبای سیاه

قربانی میشود

پیش پای خورشید در افق ...


 

+نوشته شده در شنبه 13 اسفند 1390ساعت12:30 ق.ظتوسط س.تاجی | نظرات (14)