خطوط دستانت را حفظم...

آریای نجیب


تو را به نیرنگ شعار ها 

به ریای رنگ ها 

                    نمی دهم !


سینه ام مکان امنیست برای گلوله هایی که تو را هدف میگیرند!

و مشتم ، قدرتمند تر از هر گلوله ای !


خاک تو را خون "امیران"  به عرش برد!

پس بوسه میزنم به خاک تو

که "امیرهایی کبیر " در آن خفتند!

و "لاله ها " از پسشان بیدار شدند!


گرگ ها قصد گربه ی نازنین من میکنند.!

و بی خبر از این :

                       "که هر گلبانگ تکبیر، تیغیست بر گلوی گرگ...!"آریای من !

                       تو را به قیمت ارزان یک دو دم قدرت 

                       به بی ارزشی  واق واق دو سگ 

                       تو را  

                               _ حتی_ 

                                            به قیمت جانم نمی دهم !ایران ، وطنم 

تو را به ریای رنگ ها 

به نیرنگ شعار ها 

                          نمی دهم !
 

+نوشته شده در چهارشنبه 21 بهمن 1388ساعت04:17 ب.ظتوسط س.تاجی | نظرات (5)