خطوط دستانت را حفظم...

الهه شرقی نام توست

زاده ی کویری و از نسل  آفتاب 
تازه می فهمم تعجبی ندارد که دستانت همیشه گرمند !
تو ، دختر کویری ، الهه شرقی نام توست !
ببخش که من به اشتباه نام تو را بر خود نهاده ام !

 

سارا.ت

+نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1387ساعت06:00 ب.ظتوسط س.تاجی | نظرات (12)